Onderzoek naar sieralgen in de poelen van de Molenbeekvallei

Natuurpunt Land van Reyen heeft recent enkele poelen aangelegd of verbeterd in de Molenbeekvallei in Vremde/Boechout, voornamelijk om amfibieën en libellen aan te trekken. Het zou ook interessant zijn om eens een microscopisch onderzoek te doen naar de sieralgen die hierin aanwezig zijn. Met dit werkje is Roland Luts daarom gestart en zorgt hij graag voor regelmatige opvolging van deze toch wel mooie en bijzondere groep van algen.

Lees meer...

Mossendeterminatie op kasteeldomein Cantecroy te Mortsel!

Te Mortsel bevind zich het kasteel Cantecroy, dat reeds gedeeltelijk geclasseerd is.  Jules Slembroeck en Dirk De Beer, twee uitstekende bryologen, kregen in het najaar 2008 de toelating om een mossendeterminatie te plegen op het kasteeldomein, ongeveer 2,25 ha groot.  Er werden 39 mossen waaronder 5 soorten levermossen en 34 soorten bladmossen waargenomen. Interessante zeldzame vondsten hieronder waren het Gerand Blaasjesmos, Gaaf Kantmos, Klein Snavelmos, Voegenmos, Muurachterlichtmos.

Het verslag dat Jules maakte is uitzonderlijk want hij deelde de gevonden soorten zelfs ook in in hun 'ecologische groepen', het lezen waard dus.  Het hele relaas kan je downloaden.

Verslag mossendeterminatie

Molenbeekvallei onderzocht op Bryofyten en Lichenen

Op 5 november 2002 werd een detailopname gemaakt van de afgegraven percelen langs de beek.  Het Floristisch Onderzoek voor Natuurbehoud Afdeling Mossen en Korstmossen is een samenwerking met Natuur.studie. Er waren 10 deelnemers. Hier werden, naast botanische inventarisatie, ook 11 metingen van de zuurtegraad van de bodem genomen. De lijsten moeten opgevat worden als een uitgangspunt voor de opvolging van het beheer.  Hoewel niet veel soorten werden opgetekend, was het een goed beeld van dit soort biotopen. Er werden nog een aantal fungi aangetroffen, waarvan losse nota's gemaakt werden.

Lees meer...

Zelf een ecologische amfibiënpoel aanleggen

Een ecologische vijver vol leven creëren in je eigen tuin klinkt als een hele opgave met veel onderhoudswerk achteraf. Niets is minder waar: één weekend en een bescheiden budget leveren al een geweldig resultaat!

Lees meer...

Drama dreigt voor Vlaamse salamanders

Voor het eerst werd in Vlaanderen bij salamanders een dodelijke schimmelziekte aangetroffen. Als de schimmel er in zou slagen om zich verder te verspreiden, zou dit dramatische gevolgen kunnen hebben. Welke voorzorgen wandelaars en natuurliefhebbers kunnen nemen, lees je in het artikel van Natuurpunt.

Lees meer ...

Amfibieën herkennen

150107 Li Pad mini

Wens je de meeste amfibieën te leren (her)kennen die in onze omgeving voorkomen? Dan zal onderstaand document in PDF-formaat je zeker helpen. Met dank aan hylawerkgroep.be Op deze website kan je nog meer over deze diertjes lezen en leren. Zeker bekijken!

Document \"Amfibiën herkennen\"

Nieuwe amfibieënpoel in de Molenbeekvallei

101023-Lvr-Bo-Mbv MBV102010023De Molenbeekvallei is weer een amfibieënpoel rijker. Met de nodige vergunningen lieten we de poel vlakbij de kijkhut graven. Bedoeling is water- en weidevogels te lokken, zodat iedereen ze vanuit de kijkhut nog beter kan observeren. En uiteraard ook als voortplantingsplaats voor amfibieën en libellen.

Lees meer...

Zeldzame iepenpage duikt op in het Babbelkroonbos

Tijdens de beheerswerken aan het Babbelkroonbos ontdekten de vrijwilligers een zeldzame vlinder, met name een iepenpage. Nog nooit eerder werd deze soort hier opgemerkt.

Lees meer...

Opvallend veel vlinders

We hebben eindelijk nog eens een Belgische herfst: erg wisselvallig, en met veel paddenstoelen. Maar ook veel vlinders! Iemand telde in zijn tuin tot 71 exemplaren van de soort atalanta.

Annelies legt uit hoe dit komt

Unieke sprinkhaan in Mortsel waargenomen

zorrosprinkhaan foto Annelies Jacobs
Van eind augustus tot kort hoorden we nabij de spoorwegtalud een scherp geluid van een dier(tje). Wellicht van een sprinkhaan maar geen specimen dat we normaliter in onze streek twaarnemen. Met enkele kenners op zoek werd de lustige zanger gevonden: het bleek een zorrosprinkhaan te zijn, voor de eerste keer in België waargenomen!

Lees meer

Resultaat van de Grote Vlindertelling 2019

Dit was het eerste jaar dat de jaarlijkse vlindertelling over meerdere weken kon gebeuren. Daardoor worden de weerschommelingen beter afgevlakt. Maar de warmte en droogte drukken hun stempel op de vlinderpopulatie.

Lees meer...

Tienjarig actieplan voor wilde bijen

VosjeInterregionale projectpartners SAPOLL in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk hebben met natuurbeschermers een ambitieus actieplan ontwikkeld voor wilde bestuivers: wilde bijen, zweefvliegen en vlinders. Dit plan bestaat uit 35 acties die uitgevoerd zullen worden over een periode van 10 jaar (2019-2029).

Lees meer

Deel deze pagina via:
Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.